PGKiM Komopal sp. z o. o. Opalenica - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

INFORMACJA O WYMIANIE UMÓW

INFORMACJA- WYMIANA UMÓW

W związku z koniecznością dostosowania treści umów o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków do wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności znowelizowanej ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. 2018, poz. 1152, wprowadzony zostaje nowy wzór umowy.

Od 10.12.2018 roku przedstawiciele naszej firmy posiadający stosowne upoważnienie rozpoczną sukcesywną wymianę w/w umów, zarówno w terenie jak i w siedzibie Spółki. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zgłaszanie się w biurze Spółki (pok. nr 5, pon.-pt., od 7.00 do 15.00) w celu zawarcia nowej umowy.

Prosimy o przygotowanie dowodu osobistego oraz dokumentu potwierdzającego tytuł własności nieruchomości ( np. akt notarialny), do której dostarczana jest woda i odbierane ścieki. Przyspieszy to proces weryfikacji osób uprawnionych do podpisania nowej umowy.

Treść niezbędnych dokumentów zamieszczona jest na stronie internetowej przedsiębiorstwa (www.komopal.pl, zakładka KOMUNIKATY) w celu zapoznania się z wszelkimi warunkami. Tel. Kontaktowy w sprawie: 61-44-76-619.

Prosimy o wyrozumiałość i umożliwienie sprawnego przeprowadzenia wymiany umów.

 

 

Zarząd PGKiM "KOMOPAL" S. z o.o.