PGKiM Komopal sp. z o. o. Opalenica - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

UWAGA! Kasa zamknięta od 01.08.2019 roku

 

Ogłoszenie o likwidacji kasy i zaprzestaniu przyjmowania wpłat gotówkowych przez inkasenta

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy informuje, że z dniem 01.08.2019 roku nastąpi likwidacja kasy w siedzibie Spółki oraz zaprzestanie przyjmowania wpłat gotówkowych przez inkasentów.

Mając na uwadze powyższe, wszystkich klientów prosimy o dokonywanie wpłat należności za wodę, odprowadzanie ścieków i inne usługi przelewem bankowym na rachunek bankowy wskazany na fakturze lub gotówką w bankach oraz innych agencjach pośrednictwa finansowego.

Zarząd PGKiM „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy.