Oferta PGKiM Komopal - Transport i usługi komunalne, wodociągi

Energetyka Cieplna

- administrowanie i nadzór nad kotłownią miejską, węzłami cieplnymi oraz siecią ciepłowniczą

- wytwarzanie i przesyłanie ciepła