POŻYCZKI WFOŚiGW

POŻYCZKA Z WFOŚiGW w Poznaniu - 2018 r.

 

logo wfosigw kolor

 

Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Opalenica w części ul. Poznańskiej” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (link do strony: www.wfosgw.poznan.pl)

 

       W dniu 20 września 2018 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy podpisało umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Opalenica w części ul. Poznańskiej. Inwestycja będzie dofinansowana przez Fundusz w formie pożyczki w kwocie 489 213,00 zł z możliwością jej umorzenia do wysokości 30% jej wysokości.

 

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje wybudowanie  na terenie miejscowości Opalenica w części ul. Poznańskiej odcinków zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości ok. 0,5 km - wraz z przyłączami, studzienkami tworzywowymi i betonowymi. Odprowadzanie ścieków z nowo wybudowanej kanalizacji odbywać się będzie poprzez jej włączenie do istniejącej sieci na terenie miasta Opalenica, a następnie kierowane będą do oczyszczalni ścieków w Troszczynie.

 

Poniżej zdjęcia przedstawiające realizację inwestycji.