POŻYCZKI WFOŚiGW

POŻYCZKI WFOŚiGW

logo wfosigw kolor

Przedsięwzięcie pn. " Budowa sieci wodociągowej w Opalenicy w części ul. 5 Stycznia"  dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

link do strony: www.wfosgw.poznan.pl

       W dniu 22 grudnia 2015 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy podpisało umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie zakupu materiałów instalacyjnych do budowy sieci wodociągowej w części ul. 5 Stycznia w Opalenicy. Inwestycja ta umożliwiła dostarczanie wody z wodociągu miejskiego w Opalenicy (przy ul. Stefana Żeromskiego 25) dla miejscowości Rudniki i okolicznych mieszkańców, a także zakładów pracy położonych w strefie przemysłowej w rejonie budowy oraz pozwoliła na  (planowane wcześniej) zamknięcie stacji wodociągowej przy ul. Przemysłowej w Opalenicy. Długość sieci wodociągowej wynosi ponad 1,5 km, a do jej budowy zastosowano rury PE100 o średnicy 225 mm i 250 mm. Budowa zakończyła się pod koniec roku 2015. Wartość udzielonej pożyczki wynosi 127.514,30 PLN.

Poniżej zamieszczone są zdjęcia obrazujące budowę sieci wodociągowej w ul. 5 Stycznia w Opalenicy. 

1

2

3

4

5

7