POŻYCZKI WFOŚiGW

POŻYCZKA Z WFOŚiGW w Poznaniu

 

logo wfosigw kolor

Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Kopankach” dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. link do strony: www.wfosgw.poznan.pl

       W dniu 02 października 2017 r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej "KOMOPAL" Sp. z o.o. w Opalenicy podpisało umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji wodociągowej w Kopankach”. Inwestycja będzie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, w formie pożyczki w kwocie 322 922,00 zł z możliwością jej umorzenia do wysokości 10% jej wysokości.

Łączny koszt inwestycji wynosi 429 902,76 zł netto.

Zakres rzeczowy obejmuje wymianę dwóch filtrów wraz ze złożem filtracyjnym i armaturą, zabudowę nowo odwierconego otworu studziennego nr 2 i jego podłączeniem oraz modernizację automatyki i sterowania dotyczącej całej stacji wodociągowej – w tym zakup i podłączenie nowego agregatu prądotwórczego.

Poniżej zdjęcia przedstawiające SUW Kopanki.