UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". 

 

Ogłoszenie - Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy

 

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych

oraz sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 01.01.2015 roku do 31.12.2015 roku.

 

Przedmiotem zamówienia jest  przegląd ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. z siedzibą w 64-330 Opalenica, ul. Stefana Żeromskiego 25.

        

  Oferty na przeprowadzenie przeglądu należy składać lub przesłać do Spółki w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o.” w terminie od dnia 03.09.2015 do dnia 21.09.2015 do godz. 11.00. Obowiązuje dzień wpływu do Spółki. Oferty złożone po upływie terminu do ich składania oraz nie spełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

Od biegłego rewidenta oczekuje się przeprowadzenia przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z ekspertyzą z przeglądu tego sprawozdania i ksiąg rachunkowych.

Spółka wymaga, aby biegły rewident posiadał niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu i specyfice działalności przedsiębiorstwa komunalnego oraz doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego/księgowej.

Oferta musi zawierać w szczególności:

 1. informację o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów i wpisie na listę  podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz  wykazy podmiotów przebadanych w każdym z ostatnich trzech lat.
 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej  opinii o sprawozdaniu finansowym;
 3. cenę za przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie pisemnej opinii o sprawozdaniu finansowym wraz z ekspertyzą z  przeglądu tego sprawozdania i ksiąg rachunkowych, oraz warunki terminu płatności;
 4. wskazanie metod i terminów przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego Spółki z  zastrzeżeniem, że ich zakończenie nastąpi do dnia 25.03.2016 roku.
 5. zobowiązanie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którego porządku obrad będzie ocena sprawozdania  finansowego, o którym mowa powyżej, oraz do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, zatwierdzającym  sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji;
 6. zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości  Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy, sporządzanych w formie tzw.  listów do zarządu;
 7. projekt umowy o  przegląd ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego.

 

Otwarcie ofert nastąpi w terminie w dniu 21.09.2015 roku o godz. 11.30 w siedzibie Spółki.

ogłoszenie - zmiana kont bankowych

 

 

UWAGA!

Uprzejmie informujemy, że od miesiąca czerwca 2015 r. nastąpiła zmiana rachunku bankowego dotyczącego płatności faktur za wodę i ścieki sanitarne.

Każdy płatnik posiada swoje indywidualne konto (lub konta) bankowe - wskazane na danej fakturze, na które należy dokonywać płatności.

Zmiana konta bankowego nie dotyczy pozostałych usług świadczonych przez KOMOPAL.

 

 

 

                                                     Zarząd PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o.

Forma Prawna

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000165804.

Zlecenie wywozu nieczystości płynnych

 

Uprzejmie zawiadamiamy,

 

że z dniem 01.08.2013 r.

 

zgłaszanie zlecenia na wywóz nieczystości płynnych należy dokonywać pod nowy numer telefonu: (061) 44 76 619.

 

Pod tym numerem można także informować Spółkę o ilości zużytej wody (odczyty wodomierzy).

Zarząd PGKiM "KOMOPAL" Sp. z o.o.

Działalność

 

Podstawowy zakres działalności:

 • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • administrowanie i nadzór węzłów cieplnych,
 • wywóz nieczystości płynnych,
 • usługi transportowe autobusem,

Podkategorie

Copyright © 2009-2014 PGKiM KOMOPAL Opalenica.
All Rights Reserved.