UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej "Polityce Cookies". 

 

PGKiM Komopal sp. z o. o. Opalenica - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Oferta pracy - kierowca

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy poszukuje kandydatów na stanowisko:

Kierowca samochodu ciężarowego

 

Zakres obowiązków m. in.:

 • Kierowanie pojazdem asenizacyjnych,
 • Obsługa pompy do opróżniania zbiorników,

Wymagania:

 • wykształcenie min. zawodowe;
 • prawo jazdy kat. C;
 • umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, komunikatywność
 • dobry stan zdrowia.

Kandydatom oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę na czas nieokreślony,
 • pracę na jedną zmianę,
 • dodatkowe kursy i szkolenia zawodowe,
 • pakiet świadczeń socjalnych.

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie CV oraz listu motywacyjnego do siedziby Spółki: PGKiM „KOMOPAL” Sp. z o.o.,

ul. Stefana Żeromskiego 25, 64-330 Opalenica lub przesłanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.l.

 

Przed złożeniem swojej oferty pracy lub odpowiedzi na zamieszczone ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy prosimy o zapoznanie się z informacją o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych w procesie rekrutacji

 

 

Informacji udzielamy pod nr telefonu 61-44-76-610.

Komunikat

Szanowni Państwo,
W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa,

uprzejmie prosimy o ograniczenie do niezbędnego

minimum wizyt w PGKiM „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy.

W miarę możliwości wszystkie sprawy prosimy załatwiać

telefonicznie pod numerem telefonu 61-44-76-610 lub 61-44-76-619

lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej pod adresem mailowy:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..


Za wszelkie utrudnienia przepraszamy

Zarząd PGKiM „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy

Zaproszenie do składania ofert na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych-2021

Rada Nadzorcza

Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy

zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych

oraz sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku.

Przedmiotem zamówienia jest przegląd ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego Spółki pod nazwą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. z siedzibą w 64-330 Opalenica, ul. Stefana Żeromskiego 25.

            Od biegłego rewidenta oczekuje się przeprowadzenia przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego Spółki oraz sporządzenia pisemnej opinii wraz z ekspertyzą z przeglądu tego sprawozdania i ksiąg rachunkowych.

Spółka wymaga, aby biegły rewident posiadał niezbędną wiedzę o funkcjonowaniu i specyfice działalności przedsiębiorstwa komunalnego oraz doświadczenie w pracy na stanowisku księgowego/księgowej.

Oferta musi zawierać w szczególności:

 1. informację o oferencie, w tym: o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów i wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, informacje o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów oraz wykazy podmiotów przebadanych w każdym z ostatnich trzech lat.
 2. oświadczenie o spełnianiu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o sprawozdaniu finansowym;
 3. cenę za przeprowadzenie przeglądu i sporządzenie pisemnej opinii o sprawozdaniu finansowym wraz z ekspertyzą z przeglądu tego sprawozdania i ksiąg rachunkowych, oraz warunki terminu płatności;
 4. wskazanie metod i terminów przeprowadzenia przeglądu ksiąg rachunkowych i sprawozdania finansowego Spółki z zastrzeżeniem, że ich zakończenie oraz przekazanie opinii wraz z ekspertyzą nastąpi do dnia 22.03.2022 roku.
 5. zobowiązanie do udziału w posiedzeniu Rady Nadzorczej, w którego porządku obrad będzie ocena sprawozdania finansowego, o którym mowa powyżej, oraz do udziału w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki, zatwierdzającym sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021, w celu złożenia stosownych wyjaśnień i informacji (tylko na wyraźną prośbę Zleceniodawcy);
 6. zobowiązanie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej informacji o problemach w systemie rachunkowości Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. w Opalenicy, sporządzanych w formie tzw. listów do zarządu;
 7. projekt umowy o przegląd ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego (umowa musi zawierać klauzulę zobowiązującą oferenta do udzielania odpowiedzi na zapytania pracowników Spółki, przekazywanych w postaci korespondencji elektronicznej w terminie 24 godzin – terminowość wykonania powyższej klauzuli obwarowane będzie karą umowną).

            Oferty na przeprowadzenie przeglądu należy składać lub przesłać do Spółki w zamkniętej kopercie z adnotacją: „Oferta na przeprowadzenie przeglądu ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania finansowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o.” w terminie od dnia 30.08.2021 do dnia 24.09.2021 do godz. 12.00. Obowiązuje dzień wpływu do Spółki. Oferty złożone po upływie terminu do ich składania oraz nie spełniające wszystkich warunków określonych w niniejszym zaproszeniu nie będą podlegać rozpatrzeniu.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo,

            począwszy od dnia 25 maja 2018 r. zaczyna obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).

Wypełniając obowiązek nakładany na administratorów danych osobowych w art. 13 i 14 RODO, przekazujemy Państwu informacje o przetwarzaniu Państwa danych osobowych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało od dnia obowiązywania RODO.
 

Obowiązek informacyjny

zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”)

informuję , że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka działająca pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Sp. z o.o. z siedzibą w Opalenicy (64-330), przy ul. Stefana Żeromskiego 25, której dokumentacja jest przechowywana przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 7880007681 (dalej jako: „Administrator”),
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt jest możliwy pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres Administratora,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji usług związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę  i zbiorowym odprowadzaniem ścieków oraz prowadzoną przez Administratora pozostałą działalnością gospodarczą, na podstawie:
  1. 6 ust. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie niezbędne w celu wykonania umowy, której jest Pani/Pan stroną;
  2. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie niezbędne w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ze świadczeniem usług;
  3. 6 ust. 1 lit. e) RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym (dostarczania usług zbiorowego      zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków);
  4. 6 ust. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora w zakresie celów statystycznych, archiwizacji, ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  5. 6 ust. 1 lit. a) RODO - zgoda osoby, której dane dotyczą;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym podmiotom (kontrahenci-usługodawcy Administratora) wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji celu, w jakim zostały przekazane – na podstawie stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych lub przepisów prawa ( m.in. operatorzy pocztowi, firmy kurierskie, banki, urzędy, sądy, organy samorządu terytorialnego, organy właściwe w sprawach gospodarowania wodami, organy regulacyjne w rozumieniu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków);
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do realizacji celów, dla których są przetwarzane, chyba że obowiązujące przepisy prawa dopuszczają lub wymagają dalszego przetwarzania danych np. przetwarzanie danych w celach statystycznych, archiwizacyjnych lub w celu dochodzenia roszczeń,
 6. posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także –  w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody -  prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w zakresie ochrony danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO,
 8. w oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będzie wykonywane zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie,
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej),
 10. podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji przez Administratora Państwa wniosków lub zawarcia i realizacji zawartych z Państwem umów dotyczących świadczenia usług wymienionych w pkt. 3 powyżej – niezbędne (konsekwencją nie podania przez Panią/Pana danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia Państwa wniosku lub brak możliwości zawarcia i realizacji z Państwem umowy dotyczącej świadczenia usług wymienionych w pkt. 3 powyżej).

                                                                                                                                  Zarząd PGKiM „KOMOPAL” Sp. z o. o.

wynajem biur

              

 

   PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. informuje,

 

 

że posiada do wynajęcia pomieszczenia biurowe

 

  w obiekcie przy ul. 3 Maja 22 w Opalenicy,

 

 o łącznej powierzchni ok. 130 m2.

 

 Tel. do kontaktu: 668003815

 

 

Zlecenie wywozu nieczystości płynnych

 

Uprzejmie zawiadamiamy,

 

że z dniem 01.08.2013 r.

 

zgłaszanie zlecenia na wywóz nieczystości płynnych należy dokonywać pod nowy numer telefonu: (061) 44 76 619.

 

Pod tym numerem można także informować Spółkę o ilości zużytej wody (odczyty wodomierzy).

Zarząd PGKiM "KOMOPAL" Sp. z o.o.

Forma Prawna

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000165804.

Działalność

 

Podstawowy zakres działalności:

 • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
 • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
 • administrowanie i nadzór węzłów cieplnych,
 • wywóz nieczystości płynnych,

Lokalizacja

 

Siedziba:

 • kraj: POLSKA
 • województwo: WIELKOPOLSKA
 • powiat: NOWY TOMYŚL
 • gmina: OPALENICA
 • miejscowość: OPALENICA
 • adres: 64-330 Opalenica, ul. Stefana Żeromskiego 25

Stacja Uzdatniania Wody:

 • 64-330 Opalenica, ul. Stefana Żeromskiego 25

Oczyszczalnia Ścieków:

 • 64-330 Opalenica, Troszczyn 42

Ograny Spółki i dane wspólników

 

Organami PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy są:

 • Zgromadzenie Wspólników
 • Rada Nadzorcza
 • Zarząd

Dane wspólników:

 • Nazwa wspólnika: Gmina Opalenica
 • Wielkość udziałów: 100%

NIP, Regon

 

Numer Identyfikacji Podatkowej:

 • NIP: 788-00-07-681

REGON:

 • REGON: 632079707

Konto bankowe

 

Numer konta bankowego:      Bank PKO BP    15 1020 4144 0000 6402 0003 6723​

Podkategorie

Copyright © 2009-2014 PGKiM KOMOPAL Opalenica.
All Rights Reserved.