PGKiM Komopal sp. z o. o. Opalenica - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Nowa taryfa za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Spółka z o.o. informuje, że od dnia 12.06.2018 r. będą obowiązywały nowe ceny za wodę i ścieki oraz stawki opłat abonamentowych zgodnie z  załączoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie miasta i gminy Opalenica na okres 3 lat. W/w taryfa została zatwierdzona decyzją z dnia 10.05.2018 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu.

Decyzja PO.RET.070.258.2.2018.ZG

Taryfa do decyzji PO.RET.070.258.2.2018.ZG

 

Plan Rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy na okres od dnia 1 marca 2018 roku do 30 września 2021 roku

str 1

str 2

str 3

str 4

str 5