PGKiM Komopal sp. z o. o. Opalenica - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Nowe ceny wody i ścieków od 14.06.2020 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „KOMOPAL” Spółka z o.o. informuje, że od dnia 14.06.2020 roku obowiązują nowe ceny za wodę i ścieki oraz stawki opłat abonamentowych zgodnie z załączoną taryfą dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, na terenie miasta i gminy Opalenica ustaloną na okres 3 lat. W/w taryfa została zatwierdzona decyzją z dnia 10.05.2018 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Poznaniu PO.RET.070.258.2.2018.ZG

 Taryfa do decyzji PO.RET.070.258.2.2018.ZG