PGKiM Komopal sp. z o. o. Opalenica - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Działalność

 

Podstawowy zakres działalności:

  • pobór, uzdatnianie i rozprowadzanie wody,
  • odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,
  • administrowanie i nadzór węzłów cieplnych,
  • wywóz nieczystości płynnych,