PGKiM Komopal sp. z o. o. Opalenica - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Ograny Spółki i dane wspólników

 

Organami PGKiM KOMOPAL Sp. z o.o. w Opalenicy są:

  • Zgromadzenie Wspólników
  • Rada Nadzorcza
  • Zarząd

Dane wspólników:

  • Nazwa wspólnika: Gmina Opalenica
  • Wielkość udziałów: 100%