DRUKI DO POBRANIA

Druki przydatne przy składaniu wniosków

1. Wniosek o wydanie warunków technicznych -  pobierz

2. Wniosek o wydanie zapewnienia dostawy wody i odbioru ścieków - pobierz

3. Wniosek o zlecenie wykonania usługi -  PDF

4. E-faktura - oświadczenie  PDF

5. Wniosek o zawarcie umowy na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków - pobierz

6. Wzór umowy na wywóz nieczystości płynnych (zbiornik bezodpływowy)- pobierz

7. Wzór umowy na wywóz osadu z przydomowej oczyszcalni ścieków - pobierz