Pozostałe informacje

PISALI O NAS

 


 

Napisali o nas:

 

2. Polska Głos Wielkopolski z dnia 7 sierpnia 2013 roku

 

 

1. Nasz Dzień Po Dniu z dnia 06 sierpnia 2013 roku

  

 


 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

FUNDUSZE EUROPEJSKIE  - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI