WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY II

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY II

 

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

Projekt pn. "Kanalizacja sanitarna z przyłączami w miejscowości Opalenica w ulicach: Farna, 26 Stycznia, Powstańca Kozaka, Wyzwolenia, 5 Stycznia, Ogrodowa".

Planowana realizacja Projektu w latach: 2013-2014

Udział procentowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w kosztach kwalifikowanych Projektu: 85%

Całkowita wartość projektu wynosi: ponad 3,8 mln złotych

Pomoc udzielona z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi: ok. 2,6 mln złotych

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 FUNDUSZE EUROPEJSKIE  - DLA ROZWOJU INNOWACYJNEJ WIELKOPOLSKI